+90 (312) 201 70 00 - +90 (212) 329 70 00 +90 (312) 210 16 96 - +90 (212) 329 70 00
Türk Telekom Ar-Ge Binası ODTÜ Teknokent Üniversiteler Mah. No:15, B Blok 06800 Çankaya / Ankara Türkiye İstanbul Merkez Ofis İTÜ Teknokent ARI4 Binası No: 2-1, 34469 Maslak, İstanbul
info@innova.com.tr

PayFlex e-Fatura Çözümü

T.C. Maliye Bakanlığı tarafından uzun süredir yürütülen E-Fatura (elektronik fatura) ve E-Defter (elektronik defter) sistemi çalışmalarının ardından, 2013 yılında kurumların E-Fatura başvuruları kabul edilmeye başlandı. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ile belirli kurumlara şart koşulan E-Fatura için son başvuru tarihi 01.09.2013 olarak açıklandı.

 

İnnova kurumların, uçtan uca sunduğu E-Fatura çözümüyle Maliye Bakanlığı standartlarına uygun E-Fatura sistemine kısa sürede kavuşmasını sağlıyor. Kurumların BT ve Mali İşler (Muhasebe) birimlerinde köklü bir değişimi öngören elektronik fatura sistemine entegrasyonu süreci, İnnova’nın uzman kadrosu ile baştan sona yönetiliyor.

 

İnnova, E-Fatura Özel Entegratörü

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-fatura alanında “Özel Entegratörlük” iznini alan İnnova, e-faturaya geçiş yapmak isteyen firmaların bilgi işlem yatırımı zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. İnnova 7x24 kesintisiz çalışma garantisi verdiği sistem sayesinde firmaların; GİB ile arasındaki tüm ilişkileri tek elden yönetiyor ve aynı zamanda müşterilerinin faturalarını kendi sistemlerinde arşivliyor. Böylelikle, işletmelerin ayrıca e-fatura arşiv sistemi kurmalarına ihtiyaç kalmazken, faturaların saklanması dahil tüm süreçlerde İnnova güvencesi ile e-fatura sistemini kullanabiliyorlar. İşletmeler ayrıca mevzuat takibi, yasal uyum, güncelleme, bakım gibi konularla da ilgilenmek zorunda kalmıyorlar.

 

 

Otomatik fatura süreçleri

Kurumların ERP sistemlerini, Maliye Bakanlığı ve uluslararası E-Fatura standartlarına uygun hale getiren E-Fatura çözümü, Elektronik İmza Sunucusu ve Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) Posta Kutusu ile entegre bir şekilde çalışır. Çözüm, fatura alım ve gönderim süreçlerini ERP sistemleri ile entegre bir şekilde otomatik olarak gerçekleştirir.

 

Uluslararası standartlara uyumlu

İnnova’nın E-Fatura çözümü, Maliye Bakanlığı’na otomatik yasal fatura alışverişi sağlayan bir çözümdür. Maliye Bakanlığı E-Fatura standartlarına uygun olan çözüm, hem UBL’ye (Universal Business Language), hem de EFKS’ye (Elektronik Fatura Kayıt Sistemi) uyumludur.

 

 

Arşivleme çözümü ücretsiz

Kurumlar, E-Fatura (elektronik fatura) sistemine geçişle birlikte elektronik belgelerini (elektronik fatura, elektronik defter), standartlara uygun bir şekilde saklamaya ihtiyaç duyar. Belgelerin güvenli bir şekilde saklanması, yetkilendirmelerin doğru yapılması ve gerektiğinde de belgeye hemen ulaşılabilmesi gerekir. İnnova, E-Fatura çözümü ile birlikte, kurumların ihtiyaç duyduğu elektronik saklama çözümünü ücretsiz olarak sunar.

 

İlk yıl ücretsiz bakım hizmeti

Türkiye’de yeni hayata geçirilen E-Fatura sürecinde mevzuatlar sıkça değişebilir. E-Fatura çözümüyle İnnova’yı tercih edenler ilk yıl bakım ücreti ödemez. Bir yıl boyunca mevzuatta gerçekleşecek her türlü değişiklikte, gerekli işlemler ücretsiz olarak yapılır. Böylece kurumlar E-Fatura dönüşüm sürecindeki maliyetlerini kolayca kontrol altında tutabilir.

 

E-Defter çözümü hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

E-Arşiv çözümü hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

 

E-Fatura Nedir?

E-Fatura (elektronik fatura), Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre, tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda; oluşturulmasını, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adıdır.

 

Fiziksel faturada yer alması gereken bilgilerin tamamını kapsayan E-Fatura, elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur. E-imza ve Mali Mühür uygulamalarını içeren elektronik fatura (E-Fatura) sistemi, kaynağının doğruluğunu, içeriğin bütünlüğünü ve değişmezliğini garanti altına alarak özellikle vergi kaçaklarının ve kayıplarının önüne geçmeyi amaçlar.

 

ENTEGRASYON

İnnova, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine doğrudan entegre etmek isteyen şirketler için bu entegrasyonu gerçekleştiriyor. Entegrasyon yöntemini tercih eden şirketler, GİB’in sistemi ile 7/24 doğrudan bağlantıya sahip olarak herhangi bir aracı şirket olmaksızın, e-faturalarını gönderip – alabiliyorlar.

Entegrasyon çözümünün özellikleri ve avantajları:

 • Maliye Bakanlığı E-Fatura (elektronik fatura) standartları ile tamamen uyumlu,
 • Daha az kaynak kullanımı,
 • Çok merkezli kurumlar için fatura verileri birleştirme,
 • Birden çok fatura görsel şablon alternatifi,
 • Tedarikçiler ile kolay fatura işlemleri,
 • Fatura verilerini dijital olarak, kendi orijinal formatıyla saklayabilme imkânı,
 • Maliye Bakanlığı kurumlarından talep gelmesi durumunda faturalara anında erişilebilir.
 • Maliye Bakanlığı’yla otomatik yasal fatura alışverişi,
 • İptal edilen fatura bilgisinin Maliye Bakanlığı’na otomatik yasal bildirimi,
 • Zamanlanmış görevler ile otomatik fatura veri alışverişi,
 • ‘Logging all’ transferi ve veri hazırlık işlemleri,
 • Tüm aktarımların ve veri hazırlama işlemlerinin kayıt altına alınması,
 • Değişen mevzuata göre sürekli güncelleme,
 • Verilen tam destek ile sürekli geliştirme,
 • İş süreçlerinde performans artışı ve hata payının düşmesi,