+90 (312) 201 70 00 - +90 (212) 329 70 00 +90 (312) 210 16 96 - +90 (212) 329 70 00
Türk Telekom Ar-Ge Binası ODTÜ Teknokent Üniversiteler Mah. No:15, B Blok 06800 Çankaya / Ankara Türkiye İstanbul Merkez Ofis İTÜ Teknokent ARI4 Binası No: 2-1, 34469 Maslak, İstanbul
info@innova.com.tr

PayFlex e-Defter Çözümü

T.C. Maliye Bakanlığı tarafından uzun süredir yürütülen E-Fatura (elektronik fatura) ve E-Defter (elektronik defter) sistemi çalışmalarının ardından, 2013 yılında kurumların başvuruları kabul edilmeye başlandı. E-Fatura sistemine geçen ilgili kurumların, elektronik defter uygulamasına Ocak 2015 itibarıyla geçmeleri zorunlu oluyor.

 

İnnova kurumların, uçtan uca sunduğu E-Defter çözümüyle Maliye Bakanlığı standartlarına uygun E-Defter sistemine kısa sürede kavuşmasını sağlıyor. Kurumların BT ve Mali İşler (Muhasebe) birimlerinde köklü bir değişimi öngören elektronik defter sistemine entegrasyonu süreci, İnnova’nın uzman kadrosu ile baştan sona yönetiliyor.

 

Bu çözüm, kurumların; Yevmiye Defteri, Yevmiye Defteri Beratı, Defter-i Kebir ve Defter-i Kebir Beratı dosyalarını GİB standartlarına uygun formatta hazırlar.

 

E-Defter sistemi için adımınızı İnnova ile şimdiden atın.

 

Neler Gerekiyor?

Kurumların elektronik defter uygulamasına geçebilmesi için, e-defter kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından uyumluluk onayı verilmiş bir yazılım kullanmaları gerekiyor. İnnova’nın E-Defter çözümü, Maliye Bakanlığı’nın E-Defter sistemi standartlarına tam uyumlu. Ayrıca yazılım, uluslararası standartlara da uygun olduğundan dönüşüm süreci kurumlara uluslararası bir uyum ve itibar da kazandırıyor.

 

Tüzel kişilerin E-Defter çözümünü entegre edebilmesi için öncelikle E-Fatura kullanıcısı olması gerekiyor.  Ayrıca Mali Mühür temin etmesi ve GİB tarafından uyumlu bir yazılım tercih etmeleri şart. Gerçek kişilerinse uyumlu bir yazılıma ve E-İmza  kullanıcısı olmaları yeterli oluyor.

 

Arşivleme çözümü ücretsiz

Kurumlar dönüşüm sürecinde, elektronik belgelerini (elektronik fatura, elektronik defter), standartlara uygun bir şekilde saklamaya ihtiyaç duyar. Belgelerin güvenli bir şekilde saklanması, yetkilendirmelerin doğru yapılması ve gerektiğinde de belgeye hemen ulaşılabilmesi gerekir. İnnova, E-Defter çözümü ile birlikte, kurumların ihtiyaç duyduğu E-Arşiv çözümünü ücretsiz olarak sunar.

 

İlk 6 ay ücretsiz bakım hizmeti.

Türkiye’de yeni hayata geçirilen E-Fatura sürecinde mevzuatlar sıkça değişebilir. E-Defter çözümünde İnnova’yı tercih edenler ilk 6 ay bakım ücreti ödemez. Bu 6 ay boyunca mevzuatta gerçekleşecek her türlü değişiklikte, gerekli işlemler ücretsiz olarak yapılır. Böylece kurumlar elektronik defter (E-Defter) dönüşüm sürecindeki maliyetlerini kolayca kontrol altında tutabilir.

Fiziksel defterlerde yer alması gereken bilgilerin tamamını kapsayan E-Defter (elektronik defter), elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur.

E-imza ve Mali Mühür uygulamalarını içeren elektronik defter (E-Defter) sistemi, kaynağın doğruluğunu, içeriğin bütünlüğünü ve değişmezliğini garanti altına alır.

 

AVANTAJLAR

 • Maliye Bakanlığı elektronik defter (E-Defter) standartları ile tamamen uyumludur.
 • Gereksiz kaynak kullanımının önüne geçer ve faturalama işlemlerindeki giderleri azaltır.
 • Kağıt ortamında defter tutmaya gerek kalmaz.
 • Kağıt ortamındaki defterlerin noterde tasdik ettirme işlemine gerek kalmaz.
 • Kağıt ortamındaki defterlerin arşivlenmesine gerek kalmaz.
 • GİB’e yapılacak yasal bildirim sürecini otomatikleştirir.
 • Talep edilmesi durumunda dosyalara anında erişilebilir.
 • İş süreçlerinde performans artışı sağlanır, hata oranları düşer.

E-Defter çözümü, İnnova'nın ERP alanındaki uçtan uca çözümleri arasına eklenen çözümlerden yalnızca biri...

 

E-Defter çözümünün özellikleri ve avantajları:

 • Maliye Bakanlığı E-Defter (elektronik defter) standartları ile tamamen uyumlu,
 • Daha az kaynak kullanımı,
 • Defter verilerini dijital olarak, kendi orijinal formatıyla saklayabilme imkânı,
 • Talep edilmesi durumunda dosyalara anında erişilebilir.
 • Tüm aktarımların ve veri hazırlama işlemlerinin kayıt altına alınması,
 • Değişen mevzuata göre sürekli güncelleme,
 • Verilen tam destek ile sürekli geliştirme,
 • İş süreçlerinde performans artışı ve hata payının düşmesi,
 • GİB standartlarına uygun formatta Yevmiye Defteri, Yevmiye Defteri Beratı, Defter-i Kebir ve Defter-i Kebir Beratı dosyaları hazırlanması,
 • Arşivden berat ve detay dosyaları görüntüleme,
 • Zaman damgası ve imzalama,
 • Arşivden orijinal imzalı dosyaları indirme,
 • GİB’na yapılacak yasal bildirim sürecini kolaylaştırma,
 • Kullanıcı dostu tasarım ile dosyaları kolaylıkla hazırlama.