Otonom Teknoloji Robotik Elektronik ve Yazılım Sanayi Ltd. Şti.

Cyberpark Tepe Binası No:315 Bilkent Çankaya Ankara
03122101188       03122661404      eziraman@otonomteknoloji.com      www.otonomteknoloji.com

Otonom Teknoloji, uzun dayanımlı insansız hava araçları çözümleri geliştiren mühendislik ve teknoloji firmasıdır. Havadan hafif tekniği üzerine uzmanlaşan tek Türk firması ve dünyadaki birkaç firmadan biri olarak; uzun dayanımlı insansız sistemleri ile sınır güvenliği, keşif-gözetleme-istihbarat, haberleşme, çevre koruma, arama-kurtarma ve tarım başta olmak üzere pek çok uygulama için entegre çözümler geliştirmektedir.

Otonom Teknoloji, maliyet etkin, kompakt ve hızlı konuşlandırılabilir hava platformlar geliştirip üretmektedir. Havadan hafif yere bağlı balon sistemleri (aerostatlar) ile yere bağlı dron sistemi öne çıkan ürünleri arasındadır. Otonom Teknoloji ürünleri kesintisiz operasyonel amaçlar için kullanılmak üzere tasarlanmış olup düşük operasyon maliyeti ve yüksek dayanıklılığa sahiptir.

Yere bağlı insansız hava platformlarımıza entegre ettiğimiz faydalı yükün özelliğine göre farklılaşan kullanım amaçları, farklı sektörlerdeki ihtiyaçların karşılanmasına imkan sağlamaktadır. Kamera (gece/gündüz/mültispektral), baz istasyonu, radar, sinyal istihbaratı, akustik sensör, haberleşme rölesi gibi faydalı yükleri yerden görev irtifasına taşıyarak daha geniş bir alanı gözetleme/kapsama imkanı sağlanabilmektedir.

Haberleşme alanında, ürünlerimize entegre edilen baz istasyonunun belli bir irtifaya çıkarılması ve bu yüksek irtifa avantajı sayesinde çok sayıda baz istasyonu kulesinin yerini alması öngörülmektedir. Yurtdışında haberleşme amacıyla balon (aerostat) sistemi kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Amerikalı bir aerostat tasarımcısı ve üreticisinin araştırmalarına göre; 240 metre irtifada baz istasyonu taşıyan bir balon sistemi, 15 adet baz istasyonu kulesinin kapsama alanına hizmet verebiliyorken %60 daha az operasyon maliyeti doğurmaktadır. Özellikle kapsama alanı içerisine girmeyen bölgelerde (unserved) veya kaliteli kapsama hizmetinin verilemediği bölgelerde (underserved), 5G baz istasyonlarının da kule yerine aerostat sistemleri tarafından taşınmasının daha maliyet etkin bir çözüm olduğuna inanılmaktadır.

Benzer şekilde, dron üzerine entegre geçici/mobil baz istasyonu uygulamasını (droncell uygulamasında da kullanılan) yere bağlı hale getirebilir, özellikle kısa süreli toplulukların oluştuğu ve kapasitenin aniden yetersiz kaldığı bölgelerde (konser alanları, mitingler, yoğun trafik bölgeleri) veya afet yaşandığı için altyapının yetersiz hale geldiği bölgelerde kullanımının faydalı olacağı görüşündeyiz. Bu uygulama alanı kompakt (küçük boyutlu ve kolay kurulabilir) balon sistemlerimiz için de uygundur. Hem dron hem de balon sistemlerinin yurtdışında gerek afet sonrası gerekse sosyal etkinlikler esnasında kullanımı yaygınlaştığı görülmektedir.

Ürünler

Sertifikaları

ISO 9001

İlgili Görseller

İlgili Dökümanlar

İletişim Bilgileri
Firma Konumu