HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ KÜMELENMESİ DERNEĞİ 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ KÜMELENMESİ DERNEĞİ 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

 

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Derneği (HTK) 11.12.2021 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu organları seçilmiş ancak Yönetim Kurulu kendi içerisinde 11.12.2021, 14.12.2021 ve 21.12.2021 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılarında Dernek Yönetim Kurulu Başkan ve organlarının seçimi gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle Denetim Kurulu tarafından 09.01.2022 Pazar günü saat 09.30'da OSTİM OSB Konferans Salonu 100. Yıl Bulvarı 101/A OSTİM/ANKARA adresinde aşağıdaki gündeme göre 1. Olağanüstü Genel Kurul’u yapma kararı almıştır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda 1. Olağanüstü Genel Kurul 2. Toplantısı 16.01.2022 Pazar günü saat 09.30'da aynı adreste yapılacaktır. Üyelerimizin katılımını önemle rica ederiz.

Gündem:

  1. Açılış
  2. Saygı duruşu ve İstiklal marşı
  3. Başkanlık Divanı Teşkili
  4. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyelerinin Seçimi
  5. Dilek Temenniler
  6. Kapanış

Saygılarımızla,