GENEL KURUL DUYURUSU

HTK OLAĞAN GENEL KURUL TARİHİ

2 yılda bir Aralık ayında yapılması gereken Olağan Genel Kurulumuzun ikincisinin 16 Aralık 2023 Cumartesi tarihinde saat 09.30’ da OSTİM OSB Konferans Salonu’nda (100. Yıl Bulvarı 101/A OSTİM ANKARA) adresinde aşağıdaki gündem ile toplanmasına, çoğunluk sağlanamaması durumunda 6 Ocak 2024 Cumartesi tarihinde aynı saat ve aynı yerde toplanmasına üyelere bu yönde duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

   GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Saygı duruşu & İstiklal marşı
 3. Başkanlık Divanının Teşekkülü
 4. Protokol Konuşmaları
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider hesaplarının sunulması
 6. Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sunulması
 7. Disiplin Yönergesi ve Disiplin Kurulu Faaliyet Raporunun Sunulması
 8. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Muhasebe Raporları, Denetim Kurulu Raporlarının Müzakeresi, Disiplin Kurulu Raporlarının Müzakeresi ve Ayrı Ayrı İbrası
 9. Yeni Dönem Çalışma Programı ile Tahmini Bütçe Görüşülmesi, Yeni Dönem Aidat Miktarı Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 10. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyelerinin Seçimi
 11. Dilek Temenniler ve Kapanış