Dernek Üyeliği

 HTK'ya üye olmanız için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Dernek üyeliği ve temsile yetkili kişinin atanması konusunda şirket yönetim kurulu kararı
 • Şirket Vergi Levhası fotokopisi
 • Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi yayını(İlk ve Güncel)
 • Firma Ortaklık Yapısını Gösterir Belge
 • Temsile yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Temsile yetkili kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
 • (Varsa)Kapasite Raporu veya Sanayi Sicil Belgesi
 • Eksiksiz doldurulmuş, imzalı ve kaşeli Başvuru Formu
 • İmza sirküleri
 • Firmanızın mevcut yaptığı veya tamamladığı AR-GE projeleri
 • TÜBİTAK veya KOSGEB Projeleriniz
 • Haberleşme Teknolojilerini adresleyen ürünlerinizin listesi

Dernek Üyeliği Başvuru Formu'na aşağıdan ulaşabilirsiniz. Doldurduğunuz formu diğer belgelerle bize ulaştırdığınz takdirde başvurunuz  değerlendirmeye alınacaktır.

İlgili Dökümanlar