Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel' e ziyaret

Ekleme Tarihi 9.11.2022

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetimi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’i ziyaret etti.

Ziyarette, Şenel’e OSTİM’in projeleri, OSTİM Teknik Üniversitesi'nin faaliyetleri, raylı ulaşım sistemleri ve haberleşme sektöründeki çalışmalar aktarıldı.