Alternidea Mühendislik Danışmanlık

Atatürk Mahallesi. Sütçü İmam Caddesi, Gaffar Efendi Sokak, No:13/18A 34764 Ümraniye, İstanbul, Türkiye
+905425610419       yasar.yilmaz@alternidea.com      www.alternidea.com

Misyonumuz:

Günümüzde yerli firmalar yerel imkanları kullanarak üretim yapmak-yaptırmak yerine yurt dışındaki firmaların temsilciliğini alarak ürünlerini ithal edip pazarlamaktadırlar. Bu strateji ülkemizin mühendislik alanındaki bilgi birikimine katkı sağlamamakla birlikte istihdam açığını da büyütmektedir.

Bu yaklaşımın ülkemize getirdiği yük; diğer ülkelerin pazarı-tüketicisi olma, teknoloji çöplüğü, döviz çıktısı, uluslararası bir marka ve istihdam yaratamama, teknolojik olarak ilerleyememe, aynı kalitede ürüne onlarca kat daha fazla ödeme gibi birçok neden gösterilebilir.

  • Bu amaçla sanayi ve diğer alanlarda öncelikli olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak, ürün, sistem ve süreçlerin verimliliğini artırıcı yenilikleri uygulayarak karbon salınımını en az seviyeye indirmek.
  • Yaratıcılığı ve yeniliği takip ve teşvik ederek Mühendislik, Meslek Yüksek Okulu ve/veya Meslek Liselerinde ilgili bölümlerden istekli öğrencileri bu alanda bilinçlendirerek iş alanlarına dahil etmek, patent, marka, tasarım ve diğer sınai mülkiyet haklarının alınmasını ve etkin korunmasını sağlamak

Vizyonumuz:

Sanayileşme, bununla birlikte üretim süreçleri ve sanayi ürünlerinin kullanımı doğayı kirleten ana unsurlardır.

  • Hayatın her alanında enerji verimliliğini ilke edinerek öncelikli olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak, çevreye verilen zararı en az seviye indirmek ve bunun için uygulanabilir, ulaşılabilir, ölçülebilir yöntemler, ürünler ve sistemler geliştirmenin yanı sıra bu faaliyetlerde uluslararası standartları yakalamaktır. Bu amaç ile sanayi ve bilim/eğitim kurumları ile aynı paralelde ilerlemek ve stratejik ilişkiler kurmaktır.

Hedefimiz:

Sanayi-hizmet ve diğer alanlarda öncelikli olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak, ürün, sistem ve süreçlerin verimliliğini artırıcı yenilikleri uygulayarak karbon salınımını azaltmak ve bu faaliyetlerle işletme maliyetlerini en az seviyeye indirecek; sürdürülebilir yenilikler ortaya koymaktır.
Doğayı çocuklarımızdan ödünç aldığımıza göre çevreyi korumak artık sadece yasal zorunluluk değil aynı zamanda borcumuzdur.

Kısa Vadeli Hedeflerimiz:

Tüm Telekom operatörlerinde baz istasyonları için yapılan harcamalarının %46‘sını soğutma giderleri oluşturmaktadır. Bu miktarın yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi ile karbon salınımının azaltılmasının yanı sıra enerjiye olan ihtiyaçları da azaltılmış olacak

 

Niş pazar olması nedeni ile doğrudan yüzlerce çalışan, dolaylı olarak ta binlerce istihdam sağlanmış olacak.

Bunun yanı sıra hedef olarak belirlenen öncelikli marketlerde ihtiyaç duyulan ölçüde ürün çeşitlendirilerek bu alanlarda da pazar payı elde etmektir.

İletişim Bilgileri
Firma Konumu