SEKİZA Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri A.Ş.

kyusuf@sekiza.com, ykotan@gmail.com     
İletişim Bilgileri